Åpenhetsloven

Åpenhetslovens hensikt:

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Her kan du lese hvordan Bygg-Service forholder seg til, og jobber med etterfølgelsen av åpenhetsloven.

Loven pålegger Bygg-Service en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som skal publiseres minst en gang i året. Informasjonsplikten var gjeldende fra loven trådte i kraft 1. juli 2022, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal senest offentliggjøres 30. juni 2023.

Vårt arbeid med oppfyllelse av åpenhetsloven:

For Bygg-Service innebærer vårt arbeid med bærekraftig utvikling både menneskene, økonomi, klima og miljø. Menneskene er våre grunnverdier, og er vårt fundament i vårt arbeid med sosiale forhold. Våre verdier og våre retningslinjer danner grunnlaget for vårt arbeid med å ivareta åpenhetslovens krav. Alle våre samarbeidspartnere er lokale firma som vi har samarbeidet med i en lang årrekke. Aktsomhetsvurderinger skal sikre at vår leverandørkjede kan vise at de har høy etisk standard, ivaretar seriøsitetskrav og jobber for å hindre negative effekter på menneskerettighetene m.m.