Tronholberget

315_1250372443fix

Tronholberget 101 - 107 - BBB9 - 8 leiligheter

Skadberg Allè - 2-/3-roms - Vannbåren varme - Parkering i lukket anlegg - Alle leilighetene er nå solgt.

Om leilighetene

BBB9 består av 8 leiligheter fordelt over to etasjer.De to minste er på ca. 44 kvadratmeter med 1 soverom og de seks andre er på mellom 60-70 kvadratmeter med 2 soverom. Leiligheten vil ligge på det nye boligfeltet som bygges ut ved Bunnpris på Skadberg. Her bygges det eneboliger, rekkehus og leiligheter. Området vil bli tilnærmet bilfritt med stort felles garasjeanlegg under hele området med flere trappenedganger. Hver leilighet vil få en fast parkeringsplass i garasjeanlegget, med en bod på ca 6 kvadratmeter. Det vil også være store felles sykkelparkeringsområder i garasjeanlegget. Leilighetene er planlagt ferdigstilt ca 3.kvartal 2023.

Byggeår

2023.

Beliggenhet

Idyllisk, trygt og sentralt er ord som beskriver Skadberg Allé godt. Feltet vil bestå av en god blanding eneboliger, rekkehus og leiligheter, med forskjellige planløsninger og gode materialvalg. Her kan barn leke rett utenfor boligen i et tilnærmet bilfritt område. Leilighetene vil få parkeringsplass i en underjordisk parkeringskjeller med adkomst via heis og trapperom.

Skadberg Allé byr på svært gode og trygge oppvekstsvilkår for barn med gangavstand til barnehager, barneskole og flere flotte lekeområder. Området har vært svært populært de siste årene. Mye på grunn av nærheten til arbeidsplasser på Forus, men også for meget godt utbygd infrastruktur og alt du trenger behagelig nær.

Rett utenfor feltet finner du dagligvarebutikk og holdeplass for buss. Med buss eller bil er du i Sola sentrum eller på Forus på under 5 minutt. Det tar heller ikke lang tid om du setter deg på sykkelsetet. I Sola sentrum finner du det du har behov for. Her er meget godt utvalg av dagligvarebutikker, cafeer, apotek, sportsbutikk, vinmonopol, klesbutikker, gullsmed, optiker og ikke minst legekontor. Skulle du ha behov ut over dette finner du det garantert på Forus.

Arealer og fordeling pr. etasje

Primærrom: 44 kvm – 70 kvm, Bruksareal: 44 kvm – 70 kvm

Arealene i brosjyren og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i (BRA) og (P-rom), og er å betrakte som omtrentlig areal. BRA angir boligens areal innenfor omsluttende vegger, inklusiv areal for ev. innvendig bod, uten fradrag for sjakter.

P-rom er boligens bruksareal fratrukket innvendig bodareal, men inkludert innvendige vegger og sjakter i leiligheten. Samtlige rom i enhetene er å regne som P-rom, foruten. I tillegg til bruksarealet kommer bod utenfor boenheten, eventuelt parkeringsplass og balkong/markterrasse. Da de oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som et ca. areal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/selger og er oppmålt etter tegninger.
Arealberegningene er angitt i henhold til Veileder for NS3940. Rom defineres etter forutsetningen som er lagt til grunn på tegningene.

Arealangivelsene fremgår per enhet i prislisten.

Oppvarming

Leilighetene leveres med dobbel mantlet bereder og vannbåren varme i baderom samt i viftekonvektor i stue.

Parkering / Garasje

Alle leilighetene har egen parkeringsplass med tilhørende bod i garasjen.

Deler av garasjen er avsatt til felles gjesteparkering. Bodene leveres med nett i topp for å ivareta lufting og brannvarsling. Bodene leveres med betonggulv. Garasjen leveres med drenerende asfalt.

Selger forbeholder seg retten til å fordele parkeringsplassene